ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ 2.0 в АНТАРКТИДА --  PROJECT BULGARIA 2.0 IN ANTARCTICA

ENGLISHhttps://antarctic-mining.alle.bg


Възможно ли е да създадем в далечна и ледена АНТАРКТИДА една Втора България, с население и територия колкото сегашната, и дори по-големи, с много по-развита икономика и по-висок жизнен стандарт ?


Напълно възможно.


Остров Ливингстън,

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
на който се намира Българската Антарктическа Станция, попада в зоната на най-сложни Териториални Претенции между страните-основателки на Антарктическата Договорна Система - АДС ( Antarctic Treaty System - 1961 г. - https://bg.wikipedia.org ), в нашия случай - между Великобритания, Чили и Аржентина.
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Въпреки, че за момента изглежда никой не оспорва правото ни да имаме Станция и Зона за научни изследвания на о. Ливингстън, както обаче и никой не признава правото на каквито и да било териториални претенции на когото и да било друг участник в Договора - основател или присъединил се ( като нас - 1978 г. ), не е зле да имаме едно наум и План-Б, в случай, че някой хубав ден нещата се наредят така, че решат да ни "изгонят" оттам.   

Въпреки, че последният Договор за Антарктида ИЗКЛЮЧВА обявяването на всякакви нови териториални претенции, не би било зле да подадем едно формално заявление за териториална претенция върху скромна част от Свободната от Претенции Зона между 90 и 150 градуса западна дължина (Marie Byrd Land), с територия поне колкото България, и с формален мотив - "навалицата" от претендиращи за територията, където се намира в момента нашата Станция.

Най-малкото ще бъдем включени с поне едно малко резенче в тази широко разпространявана картинка на Антарктида, нарязана като пица на триъгълни парчета - територии на претендиращите страни.

 

В която особено се набива на очи Австралийската претенция за притежание на почти половин Антарктида, както и Норвежката.    

Каквито именно несъстоятелни претенции водят до непрекъснати крамоли и намаляват вероятността в близко бъдеще да бъде постигнато разумно решение по този въпрос.   

И още едно Заявление би било полезно - за развиване на Икономически Дейности (вкл. Сондиране) ВЪВ и ИЗВЪН 200-милната (теоретично начертана, защото реално юридически и международно призната такава все още не съществува - само Претенции и Зони на Интерес), Изключителна Икономическа Зона ( ИИЗ, EEZ, High-Seas) на Антарктида в Южния Океан .   

ВСЯКАКВА Икономическа Дейност (особено Минно-Добивна) на територията на Антарктида и в 200-милната ИИЗ (EEZ) обаче е ЗАБРАНЕНА по силата на Договора.    

Това обаче не важи за такава дейност в Извън-EEZ (Международни) Води ОКОЛО Антарктида --

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Според Раздел 6, Договорът за Антарктида не засяга клаузите на Международното Морско Право.

За да получим такова съгласие за развиване на икономика в океана, вероятно ще е нужно да разполагаме физически с някаква ТЕРИТОРИЯ  на континента.

Като пример за такава Икономическа Дейност, освен Риболовна, Рибопреработваща и всякаква друга Индустрия, може да се посочи специално Производството на Чисто и Възобновяемо SOH / MOH-Gas Гориво от Ледникова и/или Морска Вода, - https://fuels.alle.bg , с помощта на ВЕИ-Централи, монтирани върху Плаващи БФК ( https://basalt.alle.bg ) Платформи - https://floaturbine.alle.bg .

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Полученото втечнено или компресирано Модифицирано Водород-Хибридно Гориво (MOH Gas) ще бъде пълнено в метанови цистерни и ще бъде експедирано за продажба по целия свят, а обикновеният SOH Газ ще бъде директно изгарян в Парогенератори за получаване на неограничено количество гореща Водна Пара.

Тази Пара ще се изпомпва под налягане в плаващи на повърхността на океана БФК тръби с диаметър около , като ще ги нагрява до и над 100 гр.С.
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Нагорещените плаващи тръби ще ограждат и затоплят до и над +10гр.С определен периметър от морска вода и въздуха над нея, като стапят леда и не позволяват образуването на нов лед .


Ще се получи ЛОКАЛЕН КЛИМАТИЧЕН ЕФЕКТ, подобен на този на топлото океанско течение ГЪЛФСТРИЙМ.


Свободната от лед вода ще образува КОРИДОР с ширина 30-50м, по който да могат да се движат безпрепятствено кораби с големи размери, целогодишно, ( или почти ).  

http://grainis.blog.bg/biznes/2019/04/09/trans-poliaren-morski-pyt-s-bylgarsko-uchastie.1652370


Също така ще се ограждат и по-обширни клетъчни периметри за изграждане на значителни по размер Плаващи БФК Острови и Съоръжения .


Тръбите, Платформите, Електроцентралите и всички останали Сгради, монтирани върху тези платформи, ще бъдат изградени от Сглобяеми Модули, произведени от супер-здрав, супер-лек, неръждаем, водо- и химически устойчив, негорим, непромокаем, топлоизолиращ, UV-устойчив, абразио-устойчив, и супер-евтин Базалто-Фибърен Композит / БФК . - https://basalt.alle.bg

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Също така ще могат да бъдат разполагани различни Плаващи Платформи, Плаващи Многоетажни Острови от БФК  --

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
Върху тези Плаващи Острови ще бъдат разположени Нефто- и Газодобивни Сонди, Риболовни и Рибопреработващи Бази, Вертикални Многоетажни Ферми за Хорти- и Аквакултури и Дребни Животни за автономно изхранване на десетки и стотици хиляди жители на тези колонии - www.aerofarms.com :
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Производствени Предприятия, Търговски и Логистични Офшорни Центрове, Борси и други бизнеси, генериращи огромни приходи, както и Жилища за хиляди Заселници, Офиси, Хотели и Туристически Бази, Учебни и Здравни Центрове, Научни Бази, Обсерватории, Пристанища, Летища и др.


Цели такива големи Колонии ще бъдат разположени под огромни прозрачни Климатични Куполи,сглобени от супер-здрави и леки БФК-Модули, с постоянно поддържан изкуствен топъл климат и 24-часово нон-стоп LED-Осветление със слънчев спектър.

Под куполите ще има също тропически паркове и градини, поляни, реки, езера, плажове, игрища, различни атрактивни заведения и обекти за развлечение.    

Отопляемите стъклени покриви ще стопяват снега навалял върху куполите и ще осигуряват максимално всяка и най-малка възможност вътре в куполите да прониква възможно най-много естествена слънчева светлина, както и да предоставят възможно най-добра гледка към звездното небе през дългата няколко месеца полярна нощ.

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
Американската Станция АМУНДСЕН-СКОТ с КУПОЛ, разположена на Южния Полюс --
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Идеята е тези Колонии да бъдат извънредно атрактивни за заселване, живот, работа, развлечение, особено за млади хора с предприемачески и приключенски дух.


Както е известно, Антарктида е покрита с около 1,6 км дебел пласт от лед, който на места достига до 4 км дебелина.   

Този лед представлява 70% от земните запаси на Питейна Вода.   

Голяма част от територията на Антарктида, показвана на картите, всъщност е с ОТРИЦАТЕЛНА надморска височина, т.е., намира се ПОД морското равнище.

Ето само какво би се "подало" над  "Кота Нула", ако махнем ледената шапка от континента  :

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Гледайки горната диаграма, като че ли най-изгодния вариант за предявяване на териториална претенция (или Зона на Интерес, както го е формулирала например Бразилия) е сегментът със самотния "остров" долу вляво, който, базирайки се на посочения мащаб, заедно с триъгълния "резен" до точката на Полюса, биха покрили площ горе-долу колкото България-1 .

И напречен разрез на континента по оста изток-запад  :
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Тази графика дава бегла представа за умопомрачителното количество (30 милиона кубически километра ) лед, натрупан върху континента, през последните няколко милиона години, и невероятната дебелина на тази ледена плоча, средно 1,5 км, достигаща на места 4 километра !

В някои от падините под кота нула има подледникови течни езера, други падини са пълни само с лед.

Най-голямото езеро открито досега под леда на Антарктида, е езерото Восток.

Ето карта с локациите на подледниковите езера и главните ледници на Антарктида, както и графика с напречен разрез на езерото Восток .

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION
УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Едва ли в близките десетилетия и дори ВЕКОВЕ ще бъде възможно масовото усвояване на тази гигантска система от дълбоко замръзнала суша и милиарди кубици (30 милиона кубически километра) лед, за някакви полезни за живота и прогреса на човечеството дейности - не и със съществуващата забрана за добивна дейност в Антарктида, до 2048 г.


Бихме могли обаче да предложим следния Вариант :


Създаване на прототип и промотиране на технология за бързо (100-200м на ден) пробиване чрез топене на леда с помощта на мощна система от MOH Gas Горелки, на един или повече Кладенци (Шахти) с диаметър няколко метра всеки, в ледения континентален шелф, на дълбочина 1,5 км и повече, до достигане на твърдата скална основа на континента .

Водата от стопения от горелките лед се използва като "гориво" в МOH-Gas Генератора.


Изграждане на скоростна асансьорна товарна платформа монтирана в квадратна БФК тръба със сечение около 5х5м, фиксирана в Шахтата, свързваща ледената повърхност отгоре, със скалната основа под леда.


Като се има в предвид, че на всичкото отгоре, по-голямата част от ледения шелф на Антарктида се движи със скорост от няколко сантиметра до няколко метра в година, следва да се избере точка в някоя падина, където ледът е застопорен и не се движи. Прави се предварителен контролен сондаж и неподвижността на леда се установява с датчици.


Следва монтаж на Асансьор (и евентуално Кран) в Шахтата, и издълбаване на голяма Пещерна Работна Зала в леда, както и Жилищна Зала за временно пребиваване на работните екипи, на дъното на издълбаната вече асансьорна шахта, върху базовата скала.

Следва облицоването на тези Зали със Супер-Термоизолационни БФК Панели, и извършване в тези зали на широко промотирани по целия свят, и в присъствието на  инспектори , учени, наблюдатели, журналисти, политици и др., на демонстрации за безпрашно, без-експлозивно и безотпадно Сондиране и издълбаване на Шахти и Галерии надолу в скалата, с помощта на MOH-Gas горелки, които СТАПЯТ и гранулират скалата чрез термично разпукване / термичен шок.

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

Технологията е използвана преди около 50 години при строежа на Токийското Метро за стапяне на свръхтвърди скали, които иначе чупят и износват бързо диамантените режещи инструменти на дълбачните машини.


За избягване на експлозии при добив на петрол и газ например, сондирането ще става на етапи от по няколко метра, с предварително контролно механично пробиване с малък диаметър при изключени горелки и проверка с датчици за наличие на газ . След което се включват горелките и изрязват по-широк отвор около вече пробитият контролен такъв.


Отпадните Базалтови и други ( Риолитови, Андезитови, Габро и др. ) Гранули ще се преработват по-нататък 100% безотпадно и възобновяемо, в минерални Влакна, Изолационни Вати, Композити и други материали и изделия.

Тази технология би позволила 100% чисто, безотпадно и възобновяемо сондиране и добив на всякакви полезни изкопаеми на Антарктическия Континент, без каквито и да било екологични или други проблеми.


След съответните проби и изпитания, България би могла да обяви, че разполага с технология за абсолютно 100% чист и безотпаден добив на полезни изкопаеми на Антарктида.

Само за пример, остров Ливингстън е изключително богат на МЕДНА РУДА с концентрация над 40 пъти по-висока от тази на рудата в находището ни в Медет, край Пирдоп.


                                                      СПАСИТЕЛНО - ТРАНСПОРТНА КАПСУЛА

В случай на земетресение, свличане и др., леденият шелф би могъл да се раздвижи и повреди или дори унищожи асансьорната шахта и производствените и жилищни обекти, зали и галерии на дъното ѝ.


В такъв случай се използват една или повече Спасително-Евакуационни Капсули, в които целият персонал се евакуира по най-бързия начин.

След преминаване на опасността, ако няма тежки повреди и разрушения, персоналът излиза от капсулите и продължава работа.

Спасителната Капсула е уникално съоръжение с формата на сфера, изработено и армирано от изключително здрави Базалто-Фибърни Модули, със задачата да издържи на изключително високи външни налягания.


На борда на Капсулата е инсталирана малка автономна SOH-Газова Централа за производство на горим газ и електроенергия от вода, получена от топенето на ледения шелф.

Също така е възможно получаването с тази Централа и на Кислород за дишане.


В горната част на Капсулата са монтирани няколко мощни, високотемпературни (2500 гр.С), и с дълъг пламък (над 2м) Горелки, захранвани със SOH Gas от бордовата газова централа.

Те разтапят леда над Капсулата, като получената гореща вода се стича покрай капсулата и отива под нея, където бързо замръзва отново.

Няколко хидравлични бутала излизат от корпуса на Капсулата, опират в получената нова твърда ледена основа и изтласкват Капсулата с около 1 метър нагоре, в образувалата се над Капсулата кухина, вследствие топенето на леда с горелките.

Следва ново запълване на пространството под Капсулата с новообразувал се лед, и ново повдигане на сферата с около метър нагоре. За ускоряване на процеса на заледяване, ще се ползва инвертор. По този начин Капсулата ще се придвижва нагоре със скорост около 30-50 м на час или около 700-1000 м на денонощие.

УСВОЯВАНЕ на АНТАРКТИДА ANTARCTIC'S MASTERING & EXPLORATION

В горната част на Капсулата ще има монтиран уред който ще излъчва един или повече лазерни лъча, които ще пробиват ледения шелф  и ще дават правилната посока на движение на Капсулата вертикално нагоре.

Освен това след пробиване на ледената покривка ще маркират и сигнализират на намиращите се на повърхността хора, локацията и посоката на движение на Капсулата.


През отвора, пробит от лазерния лъч, би могъл също така да се спусне комуникационен или друг кабел или шлаух до Капсулата.


Такава Капсула би могла да се използва не само за спасяване, но и като уникално превозно средство за придвижване във вътрешността на ледения шелф, дори когато е подвижен - например в ледници.


Съвсем друг е въпросът за усвояване на Прилежащите МОРСКИ територии, където проблемът е значително по-малък. Там НЯМА ДВА КИЛОМЕТРА ДЕБЕЛ лед.  Ледът там се образува предимно през зимата, и е САМО ЕДИН-ДВА МЕТРА ДЕБЕЛ -  https://nsidc.org/cryosphere/seaice/characteristics/difference.html  

 

Вижда се, че зоната на о. Ливингстън е сравнително най-свободната от ледове зона на Континента.


Освен това температурата на водата в океана е около 0 гр.С, което е значително по-добре от УЖАСНИЯ СТУД във вътрешността на континента ( най-ниска температура от - 95гр.С - измерена от спътник на НАСА ).   


Което ни навежда на мисълта, че "усвояването" на Крайбрежните Морски Територии от Южния Океан около Антарктида, с помощта на Плаващи БФК-Острови, Архипелази и Колонии ще започне много по-скоро, отколкото усвояването на материка.


Такива Плаващи Колонии бихме могли да изградим не само в района на Антарктида, но и навсякъде по света в международни води. -- https://float-colony.alle.bg , както и в Изключителната Икономическа Зона на България, с площ от 39 000 кв.км. -- https://shelf.alle.bg


Финансирането на подобни проекти би могло да бъде неограничено, и да започне първоначално по програмата на БТП - https://btp.alle.bg , https://hytechfund.alle.bg


https://antarctic-mining.alle.bg - English


София, 14.04.2019 г.

grainis@abv.bgИзпрати
Уебсайт в Alle.bg